Over ons

 

Business check is een zelfstandig losstaand initiatief als gevolgvan de ervaringen die

opgedaan zijn door diverse bedrijven in de ontwikkelingsperiode van projecten

en de tijd die er ging zitten in fondsenwerving.

Hierbij waren in een door ons gevolgd ontwikkelingstraject de volgende bedrijven betrokken:

 

Als uitgangspunt hebben wij dat ieder zich volledig moet kunnen richten op zijn of haar

specialisme en geen onnodige tijd zou moeten verspillen aan het financiŽle aspect.

In het traject voorafgaande aan de realisatie van de bio-energiecentrales is zeer uitgebreid

onderzoek gedaan, en in de praktijk heeft zich reeds alles bewezen.